Zaznacz stronę

Jak napisać CV dla pielęgniarki?

 Stopniowo zwiększający się średni wiek osób, zatrudnionych na stanowiskach pielęgniarek oraz odchodzenie na emeryturę są przyczyną dużego zapotrzebowania rynku pracy do zatrudnienia absolwentek, posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu. Potrzeba zatrudnienia pielęgniarek nie gwarantuje jednak, iż każda osoba, kończąca studia, lub chcąca zmienić pracodawcę, w łatwy sposób znajdzie zatrudnienie. Konkurencja w zawodzie jest duża, dlatego warto odpowiednio przygotować swoje dokumenty aplikacyjne na pożądane stanowisko.

Curriculum Vitae – najistotniejsze fakty.

Aplikując na stanowisko pielęgniarki, należy przygotować bezbłędne, staranne, niezbyt rozbudowane CV, będące zwięzłym opisem zdobytego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i przebytych kursów, szkoleń. Curriculum Vitae przede wszystkim powinno być czyste, wydrukowane na białym papierze, nie kserowane oraz starannie obłożone schludną obwolutą na dokumenty. Bardzo istotną kwestią jest własnoręczny podpis, który powinien znaleźć się na końcu dokumentu. CV wysyłane drogą elektroniczną nie powinno być zdobione graficznie i zapisane w uniwersalnym formacie pliku, możliwym do odczytania dla każdego sprzętu. Pamiętać należy, że CV tworzy się w dwóch kolumnach, lewa ujmuje tytuł nagłówka, w prawej tworzymy opis. Aby CV zwracało na siebie uwagę, musi być przejrzyste i zawierać pogrubienia lub podkreślenia najważniejszych informacji, zwykle wymaga się dołączenia zdjęcia (w lewym, górnym rogu).

Jakie informacje wpisać w CV pielęgniarki?

Po wpisaniu danych osobowych, kandydat/kandydatka na stanowisko musi określić, na jakie stanowisko aplikuje (jeżeli w danej placówce prowadzona jest rekrutacja na więcej niż jedną posadę). Następnie, z kolejnym nagłówkiem, wymienia się swoje wykształcenie, układając nazwy placówek edukacyjnych w kolejności odwrotnej do chronologicznej, zaznaczając czas, w którym przebiegała edukacja na danym szczeblu. Warto wspomnieć o tytułach, uzyskanych w toku nauki. Kolejną kolumnę powinno tworzyć doświadczenie zawodowe. Jeżeli aplikacja dotyczy pierwszego zatrudnienia, warto wspomnieć o czynnościach, wykonywanych w toku praktyk oraz stażu zawodowego.

Bardzo ważną, być może decydującą, jest określenie swoich dodatkowych umiejętności, gdzie można pochwalić się przebytymi szkoleniami, potwierdzającymi kompetencje. Znajomość języków obcych jest obecnie niezbędna, nie warto więc zapominać o tej istotnej kwestii. Posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów również jest dobrze postrzegane, nawet jeśli bezpośrednio nie dotyczy stanowiska. Przebyte kursy, uprawniające i przygotowujące do obsługo specjalistycznych sprzętów medycznych z pewnością wyróżnią na tle konkurencji. Zainteresowania… Najlepiej, by były zgodne z zawodem pielęgniarki, co utwierdzi przyszłego pracodawcę w przekonaniu, że ma do czynienia z osobą, która swoją pracę wykonuje z pasją. Jednak nie warto pisać nieprawdy, która może zostać zweryfikowana w drodze rozmowy kwalifikacyjnej.

CV dla pielęgniarki – nie zapomnij:

  • Wyróżnij imię i nazwisko.
  • Podaj cel zawodowy.
  • Opisz wykształcenie, doświadczenie i umiejętności dodatkowe.
  • Zaciekaw potencjalnego pracodawcę zainteresowaniami.
  • Podpisz się ręcznie.
  • Dołącz klauzulę o przetwarzaniu danych dla celów rekrutacyjnych.
Próbujesz samodzielnie napisać CV i list motywacyjny?

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 pakiety zawierające unikalne wzory dokumentów, kreatywne szablony graficzne oraz poradnik „Start CV”.

0 komentarzy