Zaznacz stronę

10 zasad pisania CV
ZASADY PISANIA CURRICULUM VITAE

Najważniejsze zasady pisania CV
Zasady pisania CV

Curriculum Vitae nie jest dokumentem szablonowym, bardziej jest to autoreklama osoby piszącej. Celem CV jest zainteresowanie pracodawcy naszą osobą i przekazanie mu wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych w czasie rekrutacji. Jest to tyle ważne, że bardzo często o jedno miejsce walczy wielu kandydatów. Dlatego też nasz dokument aplikacyjny ma się wyróżniać i na pierwszym miejscu stawiać nasze dobre umiejętności potrzebne kwalifikacje.
Niestety nie możemy mieć 100% pewności, że nasze CV jest bezbłędne i idealne. Jednak jeśli będziemy trzymali się pewnych zasad, możemy mieć satysfakcję, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy.
Curriculum Vitae z języka łacińskiego oznacza przebieg lub bieg życia. Innymi słowy jest to dokument, który przedstawia nasz życiorys zawodowy. W CV zawieramy więc informacje o: doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, karierze naukowej, zainteresowaniach czy też przebytych kursach i znajomości języków obcych.
CV jest dokumentem o określonej hierarchii, dlatego trzeba pamiętać aby przestrzegać pewnych zasad.
10 zasad, których absolutnie należy przestrzegać pisząc CV

1. Dane kontaktowe.

Podajemy je na górze CV. Umieszczamy je w następującej kolejności:
– Imię i nazwisko.
– Data urodzenia,
– Miejsce zamieszkania,
– Numer telefonu komórkowego pod którym jesteśmy dostępni,
– Adres e-mail – powinien być imienny, w żadnym wypadku nie używajmy śmiesznych osobistych pseudonimów lub dziwnych końcówek typu @buziaczki.pl,
– Zdjęcie – najlepiej w prawym górnym rogu w formacie zdjęcia legitymacyjnego, nie może być to zdjęcie z imprezy, wakacji czy też szkoły podstawowej,
– jeśli pracodawca wymaga, warto też dopisać numer referencyjny lub na jakie stanowisko aplikujemy.

2. Wykształcenie.

Kolejna istotna informacja, która musi się pojawić w CV dotyczy naszej edukacji. Obowiązuje odwrotność chronologii. Zamieszczamy następujące informacje:
– Nazwa szkoły, data rozpoczęcia i ukończenia nauki, nazwa kierunku.
– Specjalizacja, przedmioty wiodące, można też napisać datę obrony pracy dyplomowej oraz jej tytuł. Jeśli promotor pracy dyplomowej jest powszechnie znanym specjalistą możemy też o tym nadmienić, jeśli chcemy podkreślić swój prestiż naukowy.
– W profesjonalnym CV nie piszemy o szkole podstawowej i gimnazjalnej.

3. Doświadczenie zawodowe.

Tak jak pisząc o wykształceniu również o doświadczeniach zawodowych piszemy w kolejności odwrotnie chronologicznej. Zamieszczamy informacje takie jak:
– Data rozpoczęcia i zakończenia pracy,
– Nazwa i adres firmy,
– Zakres obowiązków, który wykonywaliśmy.
Osoby o skromnym doświadczeniu mogą zamieścić informacje o przebytych stażach, praktykach, kursach szkoleniach itp. Można też wymienić zajęcia, które pozwoliły zdobyć nam nowe doświadczenia czy umiejętności. Należy pamiętać, aby nie wpisywać wszystkich prac które wykonywaliśmy, a tylko te, które pomogą nam w nowej pracy. Nie rozpisujmy się na temat pracy przy roznoszeniu gazet czy zbieraniu szparagów. Takie informacje mogą nieraz nam nawet zaszkodzić.

4. Podkreślanie osiągnięć i kwalifikacji – tylko to co najlepsze.

Tutaj zamieszczamy informacje o przebytych kursach, szkoleniach, uzyskanych certyfikatach oraz znajomości języków obcych. Wraz z CV nie musimy przesyłać wszystkich dyplomów i certyfikatów. Wystarczy, że będą do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej. Studenci mogą zamieścić informacje o stypendiach, w których uczestniczyli, o działalności w związkach studenckich czy o działalności charytatywnej. Może to być o tyle istotne, że pokazujemy pracodawcy swoje zaangażowanie i umiejętności dzięki niemu zdobyte.

W żadnym wypadku nie należy jednak koloryzować i ubarwiać naszych osiągnięć i umiejętności. Znajomość jeżyków obcych bardzo łatwo sprawdzić. A nie ma nic gorszego niż zostać przyłapanym na kłamstwie. Dlatego piszmy tylko to, co nas wyróżnia i stawia w dobrym świetle, to co podkreśli nasze zdolności i atuty.

5. Zainteresowania.

Warto mieć interesujące zainteresowania. Pracownik o ciekawym hobby może być postrzegany jako bardziej kreatywna osoba. Nie warto zapełniać rubryki Hobby takimi zwrotami jak: film, muzyka, sport. Pracodawcy nic to nie mówi. Pracodawcy częściej zwracają uwagę na osoby o szerokich horyzontach i ciekawej osobowości.

6. Biurowa estetyka.

Jest to chyba punkt, który nie wymaga komentarza. CV musi być przejrzyste i estetycznie napisane. Nie mogą się zdarzyć żadne błędy ortograficzne, literówki czy kolorowe czcionki, ozdobniki, podkreślenia itp. Szata graficzna naszego CV powinna być klasyczna i elegancka. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią edycję tekstu, wyrównania, pogrubienia i wypunktowania.

Błędy ortograficzne w żadnym wypadku nie mogą się znaleźć w CV!

7. Słownictwo.

Należy używać oficjalne słownictwo. Nie powinniśmy używać ani specjalistycznego (np.: akredytacja poboru próbek) ani potocznego języka. W dobrym CV istnieje zasada, że należy zawrzeć dużo informacji jak najmniejsza ilością słów. Nie rozpisujmy się tworząc opowiadanie z dokumentu aplikacyjnego.

8. Referencje.

Warto posiłkować się otrzymanymi referencjami. Takie dokumenty podnosi naszą ocenę i szanse na zdobycie pracy. Pracodawca ma wtedy pewność, że przyjmuje sprawdzoną osobę na dane stanowisko. Taki dokument powinien pochodzić od naszych wcześniejszych przełożonych i zawierać dane kontaktowe.

9. Odpowiedni format załącznika.

CV i inne dokumenty aplikacyjne podczas wysyłania poprzez pocztę e-mail należy wysłać w formacie PDF, ponieważ format .doc lub .odt może być nieobsługiwany przez oprogramowanie pracodawcy. Pamiętajmy aby w tytule wiadomości napisać nazwę stanowiska lub/i numer referencyjny. Warto też umieścić w treści wiadomości krótką informację o aplikacji na dane stanowisko.

10. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych.

Jest to obowiązkowy zwrot jaki należy umieścić na samym końcu Curriculum Vitae. Bez tego nasze CV wyląduje w koszu bez rozpatrzenia. Oto jak powinna wyglądać taka klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Podsumowanie.

Jak widać pisanie CV nie jest takie trudne jak by się mogło wydawać. Należy przestrzegać pewnych reguł i trafnie odczytywać wymagania pracodawcy. Stosując się do powyższych zasad możesz być pewien, że twoje CV będzie dobrze odebrane przez przyszłego pracodawce, a twoje szanse na nową pracę będą coraz większe. Dlatego zanim zaczniemy pisać CV zastanówmy się czego naprawdę chcemy, jakie są nasze atuty, a przede wszystkim co pragniemy osiągnąć i zaoferować.

Wskazówki

Jak szybko znaleźć wymarzoną pracę
Próbujesz samodzielnie napisać CV i list motywacyjny?

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 pakiety zawierające unikalne wzory dokumentów, kreatywne szablony graficzne oraz poradnik „Start CV”.

2 komentarze

  1. Staś

    Dzięki za porady. A jaka jest aktualna klauzula o danych osobowych?

    • Tomasz

      Obecnie w punkcie 10 znajduje się poprawny zwrot z aktualną podstawą prawną.