Zaznacz stronę

Wzór CV dla funkcjonariusza służby więziennej

Wzór CV dla funkcjonariusza służby więziennej

CV funkcjonariusz służby więziennej

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie funkcjonariusza służby więziennej.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.


Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do wzoru CV - cvkreator.pl4.90 zł11.07 zł
Anuluj


Gwarancja CV
Przygotowany wzór Curriculum Vitae opracowany został z najwyższą starannością i jestem pewien, że będziesz z niego zadowolony.
Jeżeli jednak w przeciągu 21 dni stwierdzisz, że zakupiony materiał nie spełnia Twoich oczekiwań skontaktuj się ze mną mailowo, a bez pytania o przyczynę zwrócę Ci wszystkie pieniądze.

Metryka

Cena: 4,90 zł

Rozmiar: 3 strony A4

Format pliku: DOC

Funkcjonariusz służby więziennej odpowiada za utrzymanie spokoju i porządku w placówkach penitencjarnych, dba również o bezpieczeństwo osadzonych oraz o bezpieczeństwo osób pracujących z więźniami. Zadania funkcjonariusza to przede wszystkim obserwacja osadzonych i ich dozór, by w placówce nie doszło do buntu lub ucieczki osadzonych. Funkcjonariusz służby więziennej musi również sprawdzać i przeszukiwać cele oraz więźniów w celu wykrycia niedozwolonych przedmiotów lub substancji, asystować przy wydawaniu posiłków czy wymianie bielizny w celach, oraz udzielać osadzonym pierwszej pomocy. W przypadku gdy funkcjonariusz zauważy jakiekolwiek niepokojące sygnały musi powiadomić o tym swojego przełożonego lub wychowawcę. Funkcjonariusze służby więziennej mogą pracować w placówkach penitencjarnych jako oddziałowi lub jako strażnicy. Zadaniem oddziałowych jest reagowanie na każdy sygnał świetlny lub dźwiękowy przyzywający ich do celi, udzielanie odpowiedzi na pytania osadzonych i udzielanie wskazówek, a także obserwacja więźniów oraz zapewnianie w placówkach ładu i spokoju. Strażnik należy do formacji paramilitarnej umundurowanej i uzbrojonej i w zależności od potrzeb każdego dnia może wykonywać inne obowiązki, np. dozór obiektu z wieżyczki, dozorowanie więźniów podczas pracy, widzeń, spacerów itp., przeszukiwanie cel w celu wykrycia niedozwolonych przedmiotów. Strażnik podczas służby pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym z dowódcą zmiany. Pracownik służby więziennej z uwagi na stały kontakt z osadzonymi musi być odważny, odporny psychicznie oraz posiadać dużą stabilność emocjonalną. Ponadto powinien umieć rozmawiać z osadzonymi oraz w razie konieczności bez użycia siły opanować ich agresję. Musi umieć również podejmować szybkie i trafne decyzje oraz umieć zachować spokój w sytuacjach kryzysowych, a także potrafić obserwować ludzi i wyciągać z tych obserwacji trafne wnioski. Praca w tym zawodzie wiąże się z przebywaniem w bliskim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, dlatego funkcjonariusz służby więziennej musi być osobą cierpliwą i wytrwałą. Bardzo pomocne w tym zawodzie są umiejętności z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki oraz resocjalizacji.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sed diam sagittis, finibus mi dictum, bibendum nulla. Aliquam vitae neque sem.

Potrzebujesz więcej wzorów?

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 pakiety premium zawierające unikalne wzory dokumentów, kreatywne szablony graficzne oraz poradnik „Start CV”.