Zaznacz stronę

Wzór CV dla kontrolera jakości

Wzór CV dla kontrolera jakości

CV kontroler jakości

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie kontrolera jakości.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.


Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do wzoru CV - cvkreator.pl4.90 zł11.07 zł
Anuluj


Gwarancja CV
Przygotowany wzór Curriculum Vitae opracowany został z najwyższą starannością i jestem pewien, że będziesz z niego zadowolony.
Jeżeli jednak w przeciągu 21 dni stwierdzisz, że zakupiony materiał nie spełnia Twoich oczekiwań skontaktuj się ze mną mailowo, a bez pytania o przyczynę zwrócę Ci wszystkie pieniądze.

Metryka

Cena: 4,90 zł

Rozmiar: 3 strony A4

Format pliku: DOC

Kontroler jakości to osoba zajmująca się kontrolą wytworzonego produktu w celu wykrycia ewentualnych wad czy braków. Mogą one powstać zarówno w procesie produkcji jak również w procesie transportu oraz z powodu wad dostarczonych materiałów, surowców czy półproduktów. Taka kontrola odbywa się za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz przy pomocy zmysłów (wzrok, dotyk, słuch, zapach) i ma na celu sprawdzenie, czy produkt spełnia określone normy ustanowione przez instytucje zewnętrzne lub samego producenta. Kontrola jakości dotyczy całego procesu produkcyjnego. Zaczyna się na etapie badania jakości wybranej próbki surowca dostarczonego do produkcji pod kątem różnego rodzaju parametrów, następnie przeprowadzana jest kontrola międzyoperacyjna, polegająca na sprawdzeniu jakości wyrobów na poszczególnych etapach ich produkcji, zaś na końcu odbywa się kontrola wyjściowa polegająca na pobraniu z danej serii reprezentatywnej próbki i jej ocenie pod kątem spełniania norm, a także sprawdzenie jakości opakowania. Kontroli jakości poddawany jest również sposób przechowywania towaru w magazynach oraz sposób ich transportu. Zadaniem kontrolera jest też sprawdzanie zasadności składanych przez klientów reklamacji oraz zapobieganie powstawaniu braków i wad towarów dzięki przekazywaniu stosownych uwag na temat usprawnienia procesu produkcji. Do obowiązków należy też prowadzenie stosownej dokumentacji oraz sporządzanie raportów kontrolnych i okresowych. W firmach posiadających system zapewniania jakości kontroler może uczestniczyć w tworzeniu i rozwijaniu takiego systemu oraz po odpowiednim przeszkoleniu przeprowadzać wewnętrzne audyty.
Kontroler jakości musi być osobą dokładną, rzetelną i spostrzegawczą. W tym zawodzie bardzo ważna jest niezależność działania i umiejętność nieulegania presji przez osoby poddawane kontroli oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów i załatwiania spraw związanych z reklamacją produktu. Zależnie od specjalizacji produkcji kontroler jakości musi znać dziedzinę produkcji, z którą ma do czynienia, musi również posługiwać się stosownymi narzędziami pomiarowymi. Przy kontroli jakości niektórych wyrobów przydaje się dobry słuch, węch czy dotyk.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sed diam sagittis, finibus mi dictum, bibendum nulla. Aliquam vitae neque sem.

Potrzebujesz więcej wzorów?

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 pakiety premium zawierające unikalne wzory dokumentów, kreatywne szablony graficzne oraz poradnik „Start CV”.