Zaznacz stronę

Wzór CV dla nauczyciela

Wzór CV dla nauczyciela

CV nauczyciel

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie nauczyciela.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.


Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do wzoru CV - cvkreator.pl4.90 zł11.07 zł
Anuluj


Gwarancja CV
Przygotowany wzór Curriculum Vitae opracowany został z najwyższą starannością i jestem pewien, że będziesz z niego zadowolony.
Jeżeli jednak w przeciągu 21 dni stwierdzisz, że zakupiony materiał nie spełnia Twoich oczekiwań skontaktuj się ze mną mailowo, a bez pytania o przyczynę zwrócę Ci wszystkie pieniądze.

Metryka

Cena: 4,90 zł

Rozmiar: 3 strony A4

Format pliku: DOC

Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia te mogą mieć charakter ogólnoedukacyjny lub dotyczyć przygotowania do zawodu. Oprócz zajęć dydaktycznych praca nauczyciela polega też na prowadzeniu działalności wychowawczej i opiekuńczej. Do zadań dydaktycznych należy przypominanie i pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu podstawowych zagadnień związanych z danym przedmiotem, a poznanych już w szkole podstawowej oraz przygotowanie do kontynuacji nauki na wybranej uczelni lub do pracy w wyuczonym zawodzie. Zajęcia te nauczyciel realizuje w oparciu o ściśle określony program danego przedmiotu, natomiast sposoby i metody realizacji tego programu zależą od uznania nauczyciela. Dla zilustrowania omawianych zagadnień nauczyciel podczas zajęć powinien korzystać z fotografii, atlasów, materiałów audio-wideo itp. Istotnym elementem pracy nauczyciela są ćwiczenia praktyczne z użyciem materiałów i przyrządów dostosowanych do charakteru zajęć. Ponadto do zadań nauczyciela należy również kierowanie zdolnych uczniów na zajęcia w ramach kół zainteresowań, a także organizowanie konkursów związanych z nauczanym przez siebie przedmiotem. W ramach swojej pracy nauczyciel promuje również udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Skuteczność prowadzonych przez siebie zajęć oraz poziom wiedzy przyswojonej przez uczniów nauczyciel ocenia między innymi za pomocą prac klasowych. W zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej rola nauczyciela to kształtowanie postawy moralnej i społecznej uczniów, organizacja wycieczek szkolnych i opieka nad uczniami podczas tego typu wyjazdów, a także pozostawanie do dyspozycji młodzieży np. podczas dyżurów.
Nauczyciel powinien stale pogłębiać swoją wiedzę z zakresu przedmiotu, którego uczy, a jednocześnie umieć przekazać ją w taki sposób, by zainteresować uczniów. Ponieważ praca nauczyciela w większości czasu polega na kontaktach z uczniami, osoba wykonująca ten zawód musi posiadać umiejętności nawiązywania kontaktu i postępowania z młodzieżą, tak by wzbudzić jej zaufanie oraz przekonać do swoich racji. Kolejnymi cechami niezbędnymi w tym zawodzie są umiejętność samokontroli oraz wystrzegania się myślenia stereotypami, a także duża odporność na stres i cierpliwość. Do innych równie ważnych kompetencji należą podzielność uwagi, spostrzegawczość, dobry wzrok i słuch oraz dobra pamięć.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sed diam sagittis, finibus mi dictum, bibendum nulla. Aliquam vitae neque sem.

Potrzebujesz więcej wzorów?

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 pakiety premium zawierające unikalne wzory dokumentów, kreatywne szablony graficzne oraz poradnik „Start CV”.