Zaznacz stronę

Wzór CV dla pracownika budowlanego/budowlańca

Wzór CV dla pracownika budowlanego/budowlańca

CV pracownik budowlany/budowlaniec

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie budowlańca.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.


Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do wzoru CV - cvkreator.pl4.90 zł11.07 zł
Anuluj


Gwarancja CV
Przygotowany wzór Curriculum Vitae opracowany został z najwyższą starannością i jestem pewien, że będziesz z niego zadowolony.
Jeżeli jednak w przeciągu 21 dni stwierdzisz, że zakupiony materiał nie spełnia Twoich oczekiwań skontaktuj się ze mną mailowo, a bez pytania o przyczynę zwrócę Ci wszystkie pieniądze.

Metryka

Cena: 4,90 zł

Rozmiar: 3 strony A4

Format pliku: DOC

Pracownik budowlany wykonuje czynności związane z szeroko pojętymi pracami budowlanymi. Są to np. testy terenowe i laboratoryjne gleb oraz materiałów konstrukcyjnych i budowlanych, projekty i wykonawstwo prostych prac kreślarskich, pomiary techniczne, raporty pomiarowe, czy pomoc techniczna przy pracach budowlanych. Praca może być wykonywana w biurze lub bezpośrednio na budowie. Pracując bezpośrednio na budowie pracownik budowlany może pełnić różne stanowiska, od stanowiska robotnika budowlanego aż po kierownika budowy. Tu do zadań budowlańców należy przeważnie przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy, realizacja prac budowlanych zgodnie z projektem, odbiór techniczny budowy. Dodatkowo dochodzą jeszcze obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem, np. majster odpowiada dodatkowo za powierzonych mu ludzi, ich pracę oraz przestrzeganie zasad BHP, z kolei kierownik budowy może odpowiadać za kilka budów. Do zadań typowo biurowych należy np. prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie i kontrola produkcji budowlanej w różnych działach przedsiębiorstwa, czy sporządzanie kosztorysów. Pracownik budowlany może również wykonywać nadzory budowlane w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej czy przeprowadzać inwentaryzacje budowlane. Do jego zadań należy też współpraca z podwykonawcami oraz prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem. Budowlańcy pracują przeważnie w administracji przedsiębiorstw budowlanych, przedsiębiorstwach konserwacji zabytków, administracji spółdzielni mieszkaniowych oraz urzędach gminy jako inspektorzy budowlani. Na stanowisku pracownika budowlanego wymagana jest odpowiedzialność, dokładność i sumienność oraz umiejętność przewidzenia konsekwencji podjętych działań i decyzji. Równie ważne są kompetencje zawodowe takie jak wykonywanie i czytanie rysunków technicznych czy umiejętność podstaw projektowania i znajomość przepisów budowlanych. W przypadku wykrycia rażącego niedbalstwa budowlaniec może zostać sądownie pozbawiony uprawnień, a tym samym prawa do samodzielnego wykonywania zawodu. Budowlańcy pełniący funkcje kierownicze powinni też umieć zarządzać ludźmi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sed diam sagittis, finibus mi dictum, bibendum nulla. Aliquam vitae neque sem.

Potrzebujesz więcej wzorów?

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 pakiety premium zawierające unikalne wzory dokumentów, kreatywne szablony graficzne oraz poradnik „Start CV”.