Zaznacz stronę

Wzór CV dla urzędnika

Wzór CV dla urzędnika

CV urzędnik

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie urzędnika.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.


Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do wzoru CV - cvkreator.pl4.90 zł11.07 zł
Anuluj


Gwarancja CV
Przygotowany wzór Curriculum Vitae opracowany został z najwyższą starannością i jestem pewien, że będziesz z niego zadowolony.
Jeżeli jednak w przeciągu 21 dni stwierdzisz, że zakupiony materiał nie spełnia Twoich oczekiwań skontaktuj się ze mną mailowo, a bez pytania o przyczynę zwrócę Ci wszystkie pieniądze.

Metryka

Cena: 4,90 zł

Rozmiar: 3 strony A4

Format pliku: DOC

Urzędnik to osoba zajmująca się przyjmowaniem niezbędnych dokumentów, na podstawie których podejmowana jest zgoda na podjęcie działalności gospodarczej (wydawanie koncesji), oraz zgoda na pobyt cudzoziemców w kraju (karty stałego pobytu ,pomoc w uzyskaniu statusu uchodźcy), jak również pozwolenie na wyjazd za granicę (wydawanie paszportów). Oprócz przyjmowania wyżej wymienionych wniosków urzędnik dokonuje również sprawdzenia ich poprawności pod względem formalnym: np. ilości wymaganych załączników, poprawności danych, a także ich ewidencji, a następnie nadaje bieg zgłoszonym sprawom. Ponieważ wypełnienie kwestionariuszy może nastręczać petentom rozmaitych trudności, urzędnik musi udzielać instrukcji o wypełnianiu dokumentów w prawidłowy sposób. Do zadań urzędnika należy również informowanie o konieczności uiszczenia opłat koncesyjnych, wykupienia znaczków skarbowych itp. Praca urzędnika wiąże się niekiedy z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych oraz zapoznaniem się z wynikami wywiadów przeprowadzonych przez innego urzędnika w celu potwierdzenia informacji niezbędnych do wydania stosownego pozwolenia. W razie konieczności złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących informacji urzędnik może wezwać petenta do osobistego stawienia się w odpowiedniej komórce, wydziale urzędu. W przypadku cofnięcia wydanej licencji wskutek wykroczenia lub przestępstwa urzędnik może zostać wezwany na świadka w postępowaniu przed organami sprawiedliwości. W przypadku dopatrzenia się uchybień w czynnościach urzędnik może zostać ukarany dyscyplinarnie, zwolniony z pracy, a w przypadku złamania prawa przekazany organom ścigania.
Podstawowe umiejętności na stanowisku urzędnika to przede wszystkim kompetencje społeczne: komunikatywność oraz jasność formułowania myśli, a także wysoka kultura osobista. Przydatną cechą jest również dobra pamięć, pomocna przy wyszukiwaniu przepisów w odpowiednich zbiorach oraz przy przedstawianiu ,,z głowy” warunków formalnych, procedur itp. Z uwagi na wielość wniosków składanych w urzędzie i konkretnego czasu na ich realizację wymagana jest również szybkość, a jednocześnie skrupulatność. Inne przydatne umiejętności to sprawne posługiwanie się urządzeniami biurowymi, znajomość prawa oraz umiejętność wypełniania różnego typu formularzy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sed diam sagittis, finibus mi dictum, bibendum nulla. Aliquam vitae neque sem.

Potrzebujesz więcej wzorów?

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 pakiety premium zawierające unikalne wzory dokumentów, kreatywne szablony graficzne oraz poradnik „Start CV”.