Zaznacz stronę

Wzór listu motywacyjnego dla nauczyciela

Wzór listu motywacyjnego dla nauczyciela

List motywacyjny nauczyciel

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie nauczyciela.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.


Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do wzoru listu motywacyjnego - cvkreator.pl4.90 zł11.07 zł
Anuluj


Gwarancja list motywacyjny
Przygotowany wzór listu motywacyjnego opracowany został z najwyższą starannością i jestem pewien, że będziesz z niego zadowolony.
Jeżeli jednak w przeciągu 21 dni stwierdzisz, że zakupiony materiał nie spełnia Twoich oczekiwań skontaktuj się ze mną mailowo, a bez pytania o przyczynę zwrócę Ci wszystkie pieniądze.

Metryka

Cena: 4,90 zł

Rozmiar: 1 strona A4

Format pliku: DOC

Praca.
Głównym zadaniem w pracy nauczyciela jest nauczanie. Nauczyciel swoją pracę wykonuje w prywatnych oraz publicznych placówkach oświaty. W ramach swojej pracy wykonuje również następujące obowiązki:

 • realizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych,
 • przypominanie i pogłębianie uczniom wiedzy z zakresu przedmiotu,
 • przygotowanie ucznia do kontynuacji nauki np. na studiach,
 • kształtowanie właściwych postaw moralnych i społecznych wśród uczniów,
 • pełnienie dyżurów, gdzie nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów,
 • organizacja konkursów szkolnych,
 • przygotowywanie uczniów do konkursów na każdym szczeblu,
 • przeprowadzanie prac klasowych, aby sprawdzić postępy w nauce,
 • omawianie poprawionych prac klasowych,
 • wspieranie uczniów w rozwijaniu swoich zainteresowań.

Nauczyciel pracuje w pracowniach, które są przystosowane do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu. Osoba pracująca na tym stanowisku jest narażona na choroby narządu głosu, ponieważ jest w ciągłej komunikacji słownej. Od osoby pracującej na tym stanowisku wymaga się samokontroli, nie myślenia stereotypami, spostrzegawczości, ostrości słuchu i wzroku, dobrej pamięci oraz umiejętności słuchania i komunikacji.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
W celu rozpoczęcia pracy w opisywanym zawodzie należy posiadać wykształcenie wyższe z dziedziny związanej z nauczanym przedmiotem. Decydując się na zawód nauczyciela po ukończeniu studiów należy odbyć kurs szkoleniowy np. z zakresie terapii pedagogicznej, bibliotekoznawstwa, pedagogiczny z zakresu praktycznej nauki zawodu. Kandydat na nauczyciela nauczania ponadelementarnego odbywa również szkolenie z zakresu przepisów bhp. Osoba, która decyduje się na rozpoczęcie pracy w tym zawodzie powinna posiadać znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Awans w ramach zawodu.
W ramach zawodu wyróżnia się następujące stopnie awansu zawodowego:

 • nauczyciel stażysta,
 • nauczyciel kontraktowy,
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany.

W ramach rozwoju zawodowego można uzyskać tytuł profesora oświaty. Stopień awansu zawodowego jest uzależniony od oceny dotychczasowej pracy, odbycia stażu oraz posiadanych kwalifikacji.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sed diam sagittis, finibus mi dictum, bibendum nulla. Aliquam vitae neque sem.

Potrzebujesz więcej wzorów?

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 pakiety premium zawierające unikalne wzory dokumentów, kreatywne szablony graficzne oraz poradnik „Start CV”.