Zaznacz stronę

Wzór listu motywacyjnego dla strażaka

Wzór listu motywacyjnego dla strażaka

List motywacyjny strażak

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie urzędnika.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.


Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do wzoru listu motywacyjnego - cvkreator.pl4.90 zł11.07 zł
Anuluj


Gwarancja list motywacyjny
Przygotowany wzór listu motywacyjnego opracowany został z najwyższą starannością i jestem pewien, że będziesz z niego zadowolony.
Jeżeli jednak w przeciągu 21 dni stwierdzisz, że zakupiony materiał nie spełnia Twoich oczekiwań skontaktuj się ze mną mailowo, a bez pytania o przyczynę zwrócę Ci wszystkie pieniądze.

Metryka

Cena: 4,90 zł

Rozmiar: 1 strona A4

Format pliku: DOC

Obowiązki zawodowe.
Najważniejszym obowiązkiem zawodowym strażaka jest realizacja czynności ratowniczo-gaśniczych. W ramach zawodu istnieją dwa stanowiska: ratownik oraz młodszy ratownik. Działania niebezpieczne wykonuje ratownik, a czynności pomocnicze młodszy ratownik. Do obowiązków zawodowych strażaka należą również:

  • ewakuacja ludzi i mienia z obiektów zagrożonych pożarem lub innymi niebezpieczeństwami,
  • gaszenie pożarów,
  • sprawdzanie wyposażenia osobistego i technicznego ,
  • konserwowanie i usuwanie usterek wyposażenia osobistego i technicznego,

W zawodzie strażaka wyróżnia się ratowników o specjalizacjach: wysokościowych, technicznej, wodnej oraz ekologiczno-chemicznej. Ratownik wysokościowy ma za zadanie posługując się technikami alpinistycznymi dotrzeć do miejsc trudno dostępnych. Ratownik techniczny ma za zadanie obsłużyć urządzenia techniczne przeznaczone do ratowania technicznego np. osób uwięzionych w wyniku katastrofy budowlanej. Ratownik wodny zajmuje się wyszukiwaniem ludzkich zwłok znajdujących się pod wodą. Ratownik o specjalizacji ekologiczno-chemicznej zajmuje się usuwaniem zagrożeń powstałych wskutek działań z udziałem niebezpiecznych środków chemicznych. Obowiązkiem strażaka jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Charakter pracy strażaka jest zespołowy i wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie innych osób.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
W celu podjęcia pracy w zawodzie należy posiadać przynajmniej wykształcenie zasadnicze. Do wykonywania opisywanego zawodu przygotowują ośrodki szkolenia pożarniczego oraz studia wyższe. Osoba, która pragnie pracować w tym zawodzie powinna posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz wysoką sprawność fizyczną. Do pracy w zawodzie mogą zgłaszać się osoby, które są niekarane oraz nie przekroczyły 30 roku życia.

Awans zawodowy.
Po ukończeniu kursu szeregowych pożarnictwa oraz uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia dowódca może wystąpić o awans na stanowisko ratownika. Awans na wyższy stopień służbowy jest uzależniony od okresu, który upłyną od ostatniego awansu oraz oceny dotychczasowej pracy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sed diam sagittis, finibus mi dictum, bibendum nulla. Aliquam vitae neque sem.

Potrzebujesz więcej wzorów?

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 pakiety premium zawierające unikalne wzory dokumentów, kreatywne szablony graficzne oraz poradnik „Start CV”.