Zaznacz stronę

Wzór podania o pracę dla nauczyciela

Wzór podania o pracę dla nauczyciela

Podanie o pracę nauczyciel

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie nauczyciela.

Wzór podania o pracę przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór podania o pracę należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.


Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do wzoru podania o pracę - cvkreator.pl4.90 zł11.07 zł
Anuluj


Gwarancja podanie o pracę
Przygotowany wzór podania o pracę opracowany został z najwyższą starannością i jestem pewien, że będziesz z niego zadowolony.
Jeżeli jednak w przeciągu 21 dni stwierdzisz, że zakupiony materiał nie spełnia Twoich oczekiwań skontaktuj się ze mną mailowo, a bez pytania o przyczynę zwrócę Ci wszystkie pieniądze.

Metryka

Cena: 4,90 zł

Rozmiar: 1 strona A4

Format pliku: DOC

Nauczyciel uczy w szkołach jednego lub kilku przedmiotów w celach ogólnoedukacyjnych bądź w ramach przygotowania do danego zawodu. W tym czasie realizuje on zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uczniami. Do niego należy wybór sposobów i metod ich realizowania. Nauczyciel przypomina i pogłębia wiedzę z zakresu danego przedmiotu. Przygotowuje swoich podopiecznych do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach. Realizuje także zadania pedagogiczne.
Nauczyciel powinien ściśle realizować ramowy program przedmiotowy przewidziany na dany rok szkolny. Następuje to zazwyczaj przez wielokrotne ćwiczenia wdrażająco-utrwalające. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywać może fotografie, filmy wideo itd. Odpowiedzialny jest też za organizowanie konkursów szkolnych związanych z określonym przedmiotem. W celu sprawdzenia wiedzy przeprowadza prace klasowe, poprawia błędy oraz analizuje je na forum klasy.
Praca nauczyciela ma miejsce najczęściej w szkołach. Wybrane ćwiczenia praktyczne odbywać się mogą także na świeżym powietrzu. Podczas swojej pracy nauczyciel narażony jest przede wszystkim na hałas, wynikający ze stałego kontraktu z dziećmi i młodzieżą. W przypadku nauczyciela przedmiotów zawodowych pojawia się tez narażenie na substancje alergenne.
Czas pracy nauczyciela zwykle jest stały i trwa od 6 do 9 godzin dziennie. Poza tym czas pracy nauczyciela pracującego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo. Zwykle jest to około 20 godzin zajęć w ciągu tygodnia. Wybór metod oraz sposobów realizacji programu nauczania uzależniony jest od nauczyciela. Nauczyciel nie musi pracować w niedziele i święta. Wyjątkiem są nauczyciele biorący udział w komisjach rekrutujących kandydatów do szkoły czy w postępowaniach egzaminacyjnych. Niekiedy nauczyciel pełni także rolę opiekuna podczas wycieczek czy zajęć plenerowych.
Czynności zawodowe nauczyciela mają najczęściej charakter mocno zrutynizowany. Podczas pracy z młodymi ludźmi mogą jednak pojawić się także sytuacje nietypowe.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sed diam sagittis, finibus mi dictum, bibendum nulla. Aliquam vitae neque sem.

Potrzebujesz więcej wzorów?

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 pakiety premium zawierające unikalne wzory dokumentów, kreatywne szablony graficzne oraz poradnik „Start CV”.